دفتر فانتزی متوسط

35,000 تومان
دارای ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ورقه های خط دار ساده با رنگ خطوط آبی لطفا طرح مورد نظر خود را از منوی پایین انتخاب کنید. با انتخاب طرح، تصویر آن نشان داده می شود.

دفتر فانتزی مربعی

35,000 تومان
ابعاد دفتر: 14/5 در 14/5 سانتیمتر (مربعی) لطفا طرح مورد نظر خود را از منوی پایین انتخاب کنید. با انتخاب طرح، تصویر آن نمایش داده می شود.

دفترچه 1/8 سیم از بغل 80 برگ

17,500 تومان
دفترچه 1/8 سیم از بغل 80 برگ رنگ خطوط دفتر: مشکی اندازه: 16 در 11/5 سانتیمتر لطفا رنگ جلد مورد نظر خود را مطابق تصویر، از منوی پایین انتخاب کنید.

دفترچه 1/8 سیمی کارتونی سیم از بالا

17,500 تومان
دفترچه 1/8 سیمی کارتونی سیم از بالا 80 برگ اندازه: 11/5 در 16 سانتیمتر لطفا طرح مورد نظر خود را مطابق تصویر، از منوی پایین انتخاب کنید.

دفترچه 160 برگ جلد سخت

22,000 تومان
دفترچه جلد سخت 160 برگ جلد طرح چرم رنگ خطوط آبی لطفا رنگ جلد مورد نظر را از منوی پایین انتخاب کنید.

دفترچه پاپکو

43,500 تومان
دفترچه پاپکو جلد طلقی خط دار ساده رنگ جلد ها در عکس (مطابق تصویر): سیاه، بنفش، مسی، قرمز طلایی لطفا رنگ جلد مورد نظر خود را از منوی پایین انتخاب کنید.  

دفترچه سیمی سایز متوسط

9,500 تومان
دفترچه سیمی سایز متوسط ابعاد: 11.5 در 16.5 سانتی متر 60 برگ. لطفا رنگ جلد مورد نظر خود را منوی پایین انتخاب کنید.

دفترچه سیمی کوچک

7,500 تومان
دفترچه سیمی کوچک ابعاد: 8.5 در 11.5 سانتیمتر لظفا رنگ جلد مورد نظر خود را از منوی پایین انتخاب کنید.

دفترچه فانتزی طرحدار

19,500 تومان
دفترچه فانتزی طرحدار 100 برگ خط دار (خطوط مشکی) ابعاد: 9 در 14 سانتیمتر طرح ها در تصویر از سمت راست: ماشین قرمز، آدمک در زمینه سیاه (وسط) و خطوط رنگی لطفا طرح مورد نظر خود را از منوی پایین انتخاب کنید.

دفترچه لغت زبان 80 برگ

17,000 تومان
دفترچه لغت زبان کاغذ با کیفیت ابعاد: 12 در 17 سانتیمتر 80 برگ سیمی لطفا رنگ مورد نظر خود را از منوی پایین انتخاب کنید.

قبض رسید 100 برگی

18,000 تومان
قبض رسید 100 برگی در نظر داشته باشید که شماره ابتدایی قبض ها (شماره های قرمز) متفاوت می باشد. چنانچه این مورد برای شما مهم است، لطفا پیش از سفارش با دفتر تماس بگیرید.