برگرداندن (عودت) کالا:

چنانچه محصول ارسالی برای شما با آنچه از سایت خرید کرده اید متفاوت باشد، محصول بدون هیچ گونه پرسشی باز پس گرفته میشود و تمام هزینه‌ی پرداختی شما عینا و ظرف حداکثر 24 ساعت به حساب شما برگشت داده می شود. می بایست نام و نام خانوادگی موجود در حساب کاربری که درخواست عودت کالا را می دهد، با نام و نام خانوادگی صاحب حساب عینا مطابق باشد (استثنا: بازگشت وجه فقط به حساب سرپرست قانونی (به طور عام پدر یا مادر) نیز می تواند انجام گیرد).

در این شرایط کالا نباید استفاده شده باشد. همچنین تغییری در محصول و بسته بندی آن توسط خریدار انجام نگرفته باشد. در حین تحویل از مامور ارسال، کالا را در بسته بندی صحیح و سالم تحویل بگیرید و چنانچه مشکلی وجود داشت از تحویل گرفتن آن خودداری کنید.

لطفا در صورتی که می خواهید کالا را به ویسل مارکت عودت دهید، بسته بندی آن را باز نکنید. اگر پس از باز کردن بسته بندی متوجه وجود ایراد در محصول شدید به نحوی که قبل از باز کردن بسته بندی مشخص نباشد و همچنین به طور واضح مشخص باشد که این ایراد از طرف ویسل مارکت بوده و نه از طرف شرکت سازنده، کالا پس گرفته میشود. اگر ایراد از طرف شرکت سازنده باشد، با شرکت سازنده تماس بگیرید و مشکل را مطرح کنید. در صورت نیاز، با ویسل مارکت برای پیگیری مشکل تماس بگیرید. حسب تعهد معنوی خود، شما را همراهی خواهیم کرد. ( برای مثال ممکن است یک برگ از کاغذ در بسته بندی دارای مشکل در برش باشد که این موارد به طور واضح از طرف شرکت سازنده است. لطفا این موارد را با ویسل مارکت در میان بگزارید.)

تحت هر شرایط، عودت کالا باید همراه با بسته بندی ارسالی برای شما باشد. به همین منظور لطفا پیش از اطمینان از تمام موارد، بسته بندی را دور نیاندازید. کالای بدون بسته بندی قابل عودت نمی باشد.

آشنایی با استفاده از طرز کار محصول بر عهده خریدار است و این مورد برای ویسل مارکت به عنوان دلیلی برای عودت کالا قابل قبول نمی باشد.

در صورتی که می خواهید کالای خریداری شده را برگشت دهید، لطفا پیش از این کار با دفتر مرکزی تماس بگیرید. به هیچ عنوان بدون هماهنگی با دفتر مرکزی به شماره 33374019-041 کالایی را برای ویسل مارکت نفرستید. شماره موبایل ویسل مارکت: 09302375172

هزینه عودت کالا به عهده خریدار می باشد. چنانچه مشخص شود ایراد از طرف ویسل مارکت بوده، این هزینه به شما پس داده می شود.