لطفا، برای دریافت راهنمایی در خصوص خرید از ویسل مارکت، به زیر گروه های همین دسته مراجعه کنید.

نحوه‌ی دسترسی به زیر گروه ها:

در هنگام استفاده از خدمات ویسل مارکت از طریق کامپیوتر، با بردن موس بر روی کلمه راهنمای ویسل مارکت، لیستی برای شما باز می شود. از لیست مذکور قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

هنگام استفاده از خدمات ویسل مارکت از طریق گوشی هوشمند، در کنار منوی راهنمای ویسل مارکت یک فلش خواهید دید. با کلیک بر روی فلش، منو باز می شود.