آدرس دفتر مرکزی:

آذربایجان شرقی، تبریز، چهار راه شهید بهشتی، پاساژ سامان، همکف، پلاک 5

شماره تماس: 33368903 (041)

پست الکترونیکی:

info@wesellmarket.com

wesellmarket.com@gmail.com